← На головну

Які рішення приймаються щодо дитини ПІСЛЯ її розміщення у сім’ї патронатного вихователя?

Щодо дитини, влаштованої під патронат, послідовно вивчаються два можливі шляхи вирішення подальшої долі:

  1. В першу чергу розглядається можливість повернення дитини до її біологічної сім’ї чи найближчого родинного оточення.
    • якщо дитину виявлено без супроводу, проводяться роботи з пошуку батьків або ж осіб, які їх заміщають;
    • якщо дитину вилучено безпосередньо з сім’ї через недбалість батьків, розглядається можливість підвищення батьківського потенціалу через спеціальне навчання;
    • якщо дитину вилучено через тимчасові труднощі батьків, інших законних представників, спричинені соціальними, економічними чи навіть політичними факторами, розглядаються шляхи підтримки сім’ї задля виходу її з кризового становища.
  2. За наявності фактів, що вказують на неможливість повернення дитини до своєї родини (батьки та/чи родичі відсутні або уникають співпраці з представниками міждисциплінарної команди), для дитини шукають потенційних усиновлювачів або іншу форму довготривалого сімейного влаштування – прийомну сім’ю, опікунів, ДБСТ, які відповідають найкращим інтересам конкретної дитини.
    • У разі, якщо батьки дитини позбавляються прав щодо її виховання, патронатний вихователь забезпечує підготовку дитини до влаштування у нову сім’ю та надає підтримку в процесі налагодження дитиною нових стосунків.